Vračilo izdelkov

PRAVICA DO ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik (po 43.č členu ZVPot) pravico, da v 14 dneh podjetju na elektronski naslov (info@bioshop.si ) in telefon +386-3-817 11 70 sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške dostave in vračila blaga. Stroški dostave in vračila blaga bodo potrošnika bremenili v višini dejansko nastalih stroškov.

Potrošnik mora najkasneje v 15 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Potrošnik vrne blago na naslov: Mediacor d.o.o., Obrtniška ulica 9, 3240 Šmarje pri Jelšah. Po prejemu blaga podjetje potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.

Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan ali neuporabljen in v nespremenjeni količini.

Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bomo opravili v 15 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda oz. koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se potrošniku ne vrnejo.


GARANCIJA
Za vse tehnične izdelke podjetje Mediacor d.o.o. nudi 1 leto garancije, razen za posebej označene izdelke, ki imajo daljši garancijski rok (npr. mlini in sokovniki).
Vsak račun je potrebno shraniti, ker je le - ta nujno potreben pri uveljavljanju garancije.
Z zakonom določeni garancijski rok 1 leto začne teči z datumom prodaje blaga kupcu.

Podrobnejše informacije o garanciji so opisane v priloženem garancijskem listu. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki: 03/817 11 70. Reklamacije pošljete v pisni obliki, in sicer na naslov info@bioshop.si ali na naslov: Mediacor d.o.o. Obrtniška ulica 9, 3240 Šmarje pri Jelšah in obvezno priložite fotokopijo računa in garancijskega lista. 

PRITOŽBE
Podjetje Mediacor d.o.o. ima vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec lahko v roku 8 dni od ugotovitve katerekoli nepravilnosti poveže s podjetjem Mediacor d.o.o. po elektronski pošti, in sicer na naslov info@bioshop.si ali pa po priporočeni pošti na naslov: Mediacor d.o.o. Obrtniška ulica 9, 3240 Šmarje pri Jelšah. Podjetje Mediacor d.o.o. bo v petih delovnih dneh po prejemu pritožbe obvestilo kupca, kako jo bo obravnavalo in ga bo obveščalo o poteku postopka. Podjetje Mediacor d.o.o. si bo prizadevalo vse spore rešiti sporazumno, za vse spore pa podjetje Mediacor d.o.o. določa pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Celju.