Drugi pogoji

STVARNA NAPAKA

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 

odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali vrne plačani znesek.

 

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

·      artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet

·      artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana

·      artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane

·      je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

 

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tu.

 

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

 

Kupec je dolžan artikel, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame artikel na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo.

 

Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave ter ga pozove na prevzem artikla. Kupec je dolžan artikel prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

 

Če kupec artikla ne prevzame v navedenem roku, se artikel izroči v hrambo prodajalcu na naslovu sedeža Obrtniška ulica 9, Šmarje pri Jelšah. Prodajalec hrani artikel v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (1 €/dan) ter pravico do povračila vseh za ohranitev artikla potrebnih stroškov.

 

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec artikel proda prek spletne trgovine

in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost artikla neznatna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Prodajalec 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi artikla, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

PRITOŽBE
Podjetje Mediacor d.o.o.

spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

 

V primeru težav se kupec s podajalcem Mediacor d.o.o. lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 03 817 11 70 ali po elektronski pošti na info@bioshop.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@bioshop.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Družba Mediacor d.o.o.) se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si družba Mediacor d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Mediacor d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Mediacor d.o.o. ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

VARSTVO ZASEBNOSTI


Podjetje Mediacor d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Podatki potrošnikov spletnega naročanja v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi.
Mediacor d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov potrošnika v skladu z ZVOP-1.

 

Mediacor d.o.o. za nedoločen čas hrani naslednje podatke potrošnikov oziroma naročnikov: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.

 

Mediacor d.o.o. navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom.

 

Potrošnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi potrošnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

Mediacor d.o.o. bo s potrošnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu potrošnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

-         jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

-         pošiljatelj bo jasno razviden,

-         različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

 

Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih:

-         jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

-         željo potrošnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Mediacor d.o.o.  izrecno spoštoval.

 

UPORABA SPLETNEGA MESTA


Uporaba gradiv na spletni strani www.bioshop.si je dovoljena samo s predhodnim pisnim dovoljenjem podjetja Mediacor d.o.o.

 

Če ni drugače navedeno, vam podjetje Mediacor d.o.o. dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiv s tega spletnega mesta (v nadaljevanju: spletišče) le za osebno in nekomercialno uporabo ter za informativne namene - pod pogojem, da v kopijah gradiv ohranite vse pravne poduke o avtorskih in drugih pravicah iz naslova lastništva, ki so v izvirnikih gradiv. Gradiv s tega spletišča ne smete v kakršni koli obliki spreminjati, reproducirati ali javno prikazovati, izvajati, posredovati ali uporabljati na kakršen koli drug način za javne ali komercialne namene. V skladu s temi pogoji je prepovedana vsakršna uporaba teh gradiv na kateremkoli drugem spletnem mestu ali računalniškem omrežju za katerekoli namene. Gradiva na tem spletišču so zaščitena z avtorskimi pravicami in vsakršna nepooblaščena uporaba gradiv s tega spletišča je lahko kršitev zakonodaje, ki ureja avtorske pravice, zaščito blagovnih znamk ipd. Če prekršite katerega od navedenih pogojev, vam avtomatično preneha veljati dovoljenje za uporabo tega spletišča in morate nemudoma uničiti vse prenesena ali tiskana gradiva.


ZASEBNOST POTROŠNIKOV


Pri podjetju Mediacor d.o.o. se zavedamo, da je zasebnost obiskovalcev spletišča  zelo pomembna. Vsa gradiva, informacije ali druga sporočila, ki jih posredujete ali objavite na tem spletišču, bodo obravnavana kot zaupnosti in avtorskih pravic prosta (v nadaljevanju: sporočila). Mediacor d.o.o. je edini lastnik vseh informacij na tem spletišču. Podjetje Mediacor d.o.o. ne bo prodalo, dalo v souporabo ali oddalo v najem sporočila tretjim osebam na načine, ki se razlikujejo od opisanih v pravnih podukih. Na spletišču ne smete objavljati oz. pošiljati ali prejemati nezakonitih, grozilnih, obrekljivih, nespodobnih, pornografskih ali podobnih gradiv, ki bi na kakršen koli način kršila veljavno zakonodajo.


ODGOVORNOST

Družba Mediacor d.o.o. v nobenem primeru ne more biti odgovorna za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja spletne strani, nepravilnega delovanja aplikacij, na katero družba Mediacor d.o.o. ne more in ni dolžna vplivati.

 

Vse informacije na spletnih straneh www.bioshop.si  so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete lečečega zdravnika ali drugega  zdravstvenega osebja,  prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet.


UPORABA PRAVA

To spletišče vzdržuje podjetje Mediacor d.o.o. Gradiv in storitev na tem spletnem mestu oziroma kopij in prilagoditev ne smete uporabljati, izvažati ali posredovati tretjim osebam, če bi to predstavljalo kršitev zakonodaje ali predpisov.


Če do tega spletišča dostopate izven Slovenije, to delate na lastno pobudo in morate upoštevati zakonodajo, ki velja v Sloveniji. Ti pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo brez uveljavljanja načel o navzkrižju veljavnosti zakonodaje.

 

IZJAVA GLEDE PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH TRDITEV PRI OPISIH IZDELKOV

Vse informacije na straneh spletne trgovine Bioshop (www.bioshop.si) so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete osebnega zdravnika ali drugega  zdravstvenega osebja,  prav tako ne morejo služiti kot nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet.

 

Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. V primeru, da jemljete še kakšna zdravila in druga prehranska dopolnila, se posvetujete s svojim zdravnikom.

Informacije in teksti, ki se nahajajo na blogu izražajo mnenje avtorja in ne podjetja Mediacor d.o.o.